โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน 2/2563 23581
แบบรายงานกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 84.29 KB 23575
รูปแบบข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 23579
TBP วิทย์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 23580
TBP สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.59 KB 23589
TBP อังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 23578
TBP คณิต ม.6 23574
TBP ไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 23575
รูปแบบข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 23573
TBP อังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 23574
TBP วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 23572
TBP คณิต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 23576
TBP ไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 23602
Test blue print ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.12 MB 23578
Test blue print ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 23573
เอกสารแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 102.25 KB 194509
เอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.39 KB 194564
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากลิ้งค์ไฟล์ 194927
รูปแบบรายงานการสอนออนไลน์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 98.57 KB 194904
ตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.08 KB 194906
สรุปเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 194909
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 194914
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 194915
เอกสารการเปลี่ยนตัวการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 194967
Testblue Print 61 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.6 KB 194949
Testblue Print 61 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 194938
รายชื่อนักเรียน 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 194974
แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 1 เเละ 3 จากกิจการนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 195026
ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 422.54 KB 195036
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 195013
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 194961
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 195304
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.37 KB 194992
คู่มือประเมินปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 940.45 KB 195114
ชีทติวภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 200153
ชีทติวคณิตศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 194977
ชีทติวคณิตศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 197324
ชีทติวสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.64 KB 195015
ชีทติวภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 194967
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 111.69 KB 194985
รายชื่อนักเรียนเทอม 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.81 KB 195048
แบบสรุปการกลั่นกรองเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 194984
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 195025
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 195036
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 195087
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.32 KB 194973
บันทึกข้อความรายงานการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 35.42 KB 195001
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 22 BYTE 195036
บันทึกข้อความ CAR 4 Word Document ขนาดไฟล์ 37.47 KB 195013
บันทึกข้อความ CAR 3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 195023
แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 196605
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 195016
แบบรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 195005
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 293.67 KB 195008
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 353.89 KB 195014
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 376.98 KB 195016
ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 195000
ปกการเยี่ยมบ้านนักเรียน...ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 195025
หน้าปก CAR 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 572.27 KB 195041
หน้าปก CAR 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 90.75 KB 195033
หน้าปก CAR 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 504.43 KB 195089
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 283.98 KB 195007
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 318.77 KB 195003
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 362.59 KB 194993
บันทึกข้อความและปกการออกเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 195013
ผลการสอบเข้านักเรียน ม.1 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.9 KB 195010
GPA ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 194974
Gpa ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.56 KB 194964
GPA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.84 KB 194966
GPA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.5 KB 194969
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 847.95 KB 195093
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 196470
สูตรคำณวนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.48 KB 195015
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเขื่อนช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 195010
สูตรคำนวณร้อยละเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.49 KB 194978
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 194942
ฟอร์มแผนลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 194970
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.08 KB 195005
ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 194998
ตัวอย่างปกแบบทดสอบวัดผลกลางภาค/ ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 195054
สรุปผลการประเมินภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.62 KB 194945
กิจกรรมแนะแนว 195000
แบบวิเคราะห์ข้อสอบ 195107
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.33 KB 195049
สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 741.5 KB 194977
แผนปฏิบัติการรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 422.2 KB 195062
รายชื่อ+ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลาการในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 194978
เอกสารโครงสร้างหลักสูตร2560 Word Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB 196247
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน:รายบคลคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 195043
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 194980
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 194954
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 528.95 KB 195011
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.11 KB 195029
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 195016
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - (แก้ไข) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.5 KB 194971
ผลการประเมินคุณลักษณะ ม.1-6 ปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 286.54 KB 195021
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.5 KB 194988
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.56 KB 194996
ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 (รูปแบบ Power Point) Unkown Document ขนาดไฟล์ 705.13 KB 195061
รายชื่อนักเรียนสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 / 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197 KB 195006
แบบฟร์อมการยืม วก. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 194963
ปกแบบบันทึกเฝ้าระวัง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 104.2 KB 194967
แบบสำรวจเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 194964
แบบบันทึกอนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 194965
แบบบันทึกการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 195467
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 194973
แบบคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 114.19 KB 194960
แบบขอแก้ 0 , ร , มส Word Document ขนาดไฟล์ 114.81 KB 194977
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.62 KB 194962
คำร้องขอลาออกใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 194959
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.19 KB 194964
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.31 KB 194952
คู่มือวิชาการครู นักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 194974
คู่มืองานวิชากการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 194996
แผนการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 306.85 KB 196919
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 61.62 KB 195956