โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน(ขนาดเต็ม)
https://drive.google.com/file/d/1AZlE2QCjcEJaxSjPymWrsSkfqbpNTYll/view?usp=sharing