โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเตวิทย์ แสนสิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นาสาวดรุณี สีหนาท
ครูผู้ช่วย