โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
นักการภารโรง

นายบุญเลิศ โคตรเจริญ
ช่างไม้ชั้น 4
เบอร์โทร : 0853086792

นายอนันตศักดิ์ ศรีสันต์
ลูกจ้างชั่วคราว