โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1  ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ผู้บริหาร

นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ
นางบุณณ์ญาณัฐ   มุขขันธ
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
คลังข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบPISA
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/02/2016
ปรับปรุง 20/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 172872
Page Views 213715
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนคร กาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัจฉรียา ทำทอง
ครู คศ.3

นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ครู คศ.3

นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม
ครู คศ.1

นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ครู คศ.1

นางสาวรินดา พูลสว่าง
ครู คศ.1

นางศรวณีย์ ลาเต
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ป้องกัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรัญญา กาทอง