โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน 2/2563 75618
แบบรายงานกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 84.29 KB 75610
รูปแบบข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 75615
TBP วิทย์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 75617
TBP สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.59 KB 75629
TBP อังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 75616
TBP คณิต ม.6 75613
TBP ไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 75610
รูปแบบข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 75610
TBP อังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 75611
TBP วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 75608
TBP คณิต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 75611
TBP ไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 75639
Test blue print ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.12 MB 75616
Test blue print ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 75608
เอกสารแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 102.25 KB 246547
เอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.39 KB 246604
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากลิ้งค์ไฟล์ 246960
รูปแบบรายงานการสอนออนไลน์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 98.57 KB 246938
ตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.08 KB 246938
สรุปเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 246942
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 246950
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 246949
เอกสารการเปลี่ยนตัวการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 247000
Testblue Print 61 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.6 KB 246982
Testblue Print 61 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 246970
รายชื่อนักเรียน 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 247007
แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 1 เเละ 3 จากกิจการนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 247066
ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 422.54 KB 247072
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 247047
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 246995
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 247370
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.37 KB 247025
คู่มือประเมินปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 940.45 KB 247187
ชีทติวภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 253174
ชีทติวคณิตศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 247010
ชีทติวคณิตศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 249825
ชีทติวสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.64 KB 247051
ชีทติวภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 247000
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 111.69 KB 247017
รายชื่อนักเรียนเทอม 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.81 KB 247086
แบบสรุปการกลั่นกรองเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 247017
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 247059
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 247068
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 247122
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.32 KB 247005
บันทึกข้อความรายงานการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 35.42 KB 247038
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 22 BYTE 247071
บันทึกข้อความ CAR 4 Word Document ขนาดไฟล์ 37.47 KB 247046
บันทึกข้อความ CAR 3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 247057
แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 249020
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 247048
แบบรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 247038
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 293.67 KB 247040
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 353.89 KB 247046
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 376.98 KB 247049
ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 247034
ปกการเยี่ยมบ้านนักเรียน...ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 247058
หน้าปก CAR 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 572.27 KB 247073
หน้าปก CAR 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 90.75 KB 247067
หน้าปก CAR 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 504.43 KB 247122
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 283.98 KB 247040
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 318.77 KB 247037
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 362.59 KB 247025
บันทึกข้อความและปกการออกเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 247045
ผลการสอบเข้านักเรียน ม.1 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.9 KB 247043
GPA ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 247008
Gpa ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.56 KB 246997
GPA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.84 KB 246999
GPA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.5 KB 247003
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 847.95 KB 247125
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 248584
สูตรคำณวนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.48 KB 247048
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเขื่อนช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 247043
สูตรคำนวณร้อยละเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.49 KB 247011
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 246974
ฟอร์มแผนลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 247002
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.08 KB 247039
ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 247040
ตัวอย่างปกแบบทดสอบวัดผลกลางภาค/ ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 247097
สรุปผลการประเมินภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.62 KB 246977
กิจกรรมแนะแนว 247036
แบบวิเคราะห์ข้อสอบ 247143
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.33 KB 247086
สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 741.5 KB 247012
แผนปฏิบัติการรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 422.2 KB 247098
รายชื่อ+ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลาการในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 247011
เอกสารโครงสร้างหลักสูตร2560 Word Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB 248421
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน:รายบคลคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 247079
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 247016
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 246987
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 528.95 KB 247045
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.11 KB 247062
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 247049
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - (แก้ไข) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.5 KB 247004
ผลการประเมินคุณลักษณะ ม.1-6 ปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 286.54 KB 247054
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.5 KB 247021
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.56 KB 247028
ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 (รูปแบบ Power Point) Unkown Document ขนาดไฟล์ 705.13 KB 247104
รายชื่อนักเรียนสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 / 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197 KB 247038
แบบฟร์อมการยืม วก. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 246996
ปกแบบบันทึกเฝ้าระวัง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 104.2 KB 246999
แบบสำรวจเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 246997
แบบบันทึกอนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 247000
แบบบันทึกการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 247561
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 247006
แบบคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 114.19 KB 246995
แบบขอแก้ 0 , ร , มส Word Document ขนาดไฟล์ 114.81 KB 247010
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.62 KB 246994
คำร้องขอลาออกใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 246991
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.19 KB 246996
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.31 KB 246987
คู่มือวิชาการครู นักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 247008
คู่มืองานวิชากการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 247029
แผนการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 306.85 KB 249279
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 61.62 KB 248014