โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คลังข้อสอบออนไลน์ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.62 KB 131601
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร-กลุ่มสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 795.4 KB 131604
นวัตกรรมการศึกษา64_1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 146677
นวัตกรรมการศึกษา64_2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 146614
นวัตกรรมการศึกษา64_3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.3 MB 146402
นวัตกรรมการศึกษา64_4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 146572
นวัตกรรมการศึกษา64_5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 146646
นวัตกรรมการศึกษา64_6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 146766
นวัตกรรมการศึกษา64_7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 146662
>รายชื่อนักเรียน 2/2563 146467
แบบรายงานกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 84.29 KB 146596
รูปแบบข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 146573
TBP วิทย์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 146621
TBP สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.59 KB 146711
TBP อังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 146745
TBP คณิต ม.6 146757
TBP ไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 146576
รูปแบบข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 146766
TBP อังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 146625
TBP วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 146536
TBP คณิต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 146476
TBP ไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 146705
Test blue print ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146695
Test blue print ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 146517
เอกสารแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 102.25 KB 146770
เอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.39 KB 146491
>รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากลิ้งค์ไฟล์ 146531
รูปแบบรายงานการสอนออนไลน์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 98.57 KB 146378
ตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.08 KB 146746
สรุปเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 146683
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146370
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 146422
เอกสารการเปลี่ยนตัวการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 146388
Testblue Print 61 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.6 KB 146565
Testblue Print 61 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 146656
รายชื่อนักเรียน 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 146694
แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 1 เเละ 3 จากกิจการนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 146581
ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 422.54 KB 146655
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 146648
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146493
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146590
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.37 KB 146415
คู่มือประเมินปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 940.45 KB 146739
ชีทติวภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 164529
ชีทติวคณิตศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146391
ชีทติวคณิตศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 147268
ชีทติวสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.64 KB 146631
ชีทติวภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 146575
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 111.69 KB 146806
รายชื่อนักเรียนเทอม 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.81 KB 146460
แบบสรุปการกลั่นกรองเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 146526
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146523
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146604
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 146627
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.32 KB 146492
บันทึกข้อความรายงานการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 35.42 KB 146468
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 22 BYTE 146434
บันทึกข้อความ CAR 4 Word Document ขนาดไฟล์ 37.47 KB 146691
บันทึกข้อความ CAR 3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 146531
แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 149590
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 146431
แบบรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 146584
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 293.67 KB 146684
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 353.89 KB 146428
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 376.98 KB 146491
ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146685
ปกการเยี่ยมบ้านนักเรียน...ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 146672
หน้าปก CAR 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 572.27 KB 146546
หน้าปก CAR 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 90.75 KB 146648
หน้าปก CAR 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 504.43 KB 146582
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 283.98 KB 146718
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 318.77 KB 146349
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 362.59 KB 146690
บันทึกข้อความและปกการออกเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146466
ผลการสอบเข้านักเรียน ม.1 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.9 KB 146464
GPA ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 146510
Gpa ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.56 KB 146381
GPA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.84 KB 146542
GPA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.5 KB 146572
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 847.95 KB 146441
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 151427
สูตรคำณวนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.48 KB 146388
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเขื่อนช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 146354
สูตรคำนวณร้อยละเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.49 KB 146350
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146615
ฟอร์มแผนลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 146545
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.08 KB 146749
ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 146793
ตัวอย่างปกแบบทดสอบวัดผลกลางภาค/ ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 146576
สรุปผลการประเมินภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.62 KB 146658
>กิจกรรมแนะแนว 146456
>แบบวิเคราะห์ข้อสอบ 146670
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.33 KB 146656
สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 741.5 KB 146565
แผนปฏิบัติการรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 422.2 KB 146397
รายชื่อ+ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลาการในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146543
เอกสารโครงสร้างหลักสูตร2560 Word Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB 147929
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน:รายบคลคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 146517
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 146355
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146712
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 528.95 KB 146397
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.11 KB 146609
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146666
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - (แก้ไข) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.5 KB 146627
ผลการประเมินคุณลักษณะ ม.1-6 ปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 286.54 KB 146600
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.5 KB 146780
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.56 KB 146493
ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 (รูปแบบ Power Point) Unkown Document ขนาดไฟล์ 705.13 KB 146497
รายชื่อนักเรียนสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 / 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197 KB 146687
แบบฟร์อมการยืม วก. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146501
ปกแบบบันทึกเฝ้าระวัง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 104.2 KB 146470
แบบสำรวจเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 146494
แบบบันทึกอนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146480
แบบบันทึกการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 151164
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 146418
แบบคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 114.19 KB 146380
แบบขอแก้ 0 , ร , มส Word Document ขนาดไฟล์ 114.81 KB 146621
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.62 KB 146656
คำร้องขอลาออกใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 146616
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.19 KB 146772
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.31 KB 146489
คู่มือวิชาการครู นักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 146696
คู่มืองานวิชากการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 146516
แผนการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 306.85 KB 151988
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 61.62 KB 146737