โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.62 KB 131594
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร-กลุ่มสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 795.4 KB 131596
นวัตกรรมการศึกษา64_1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 146676
นวัตกรรมการศึกษา64_2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 146604
นวัตกรรมการศึกษา64_3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.3 MB 146400
นวัตกรรมการศึกษา64_4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 146571
นวัตกรรมการศึกษา64_5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 146639
นวัตกรรมการศึกษา64_6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 146764
นวัตกรรมการศึกษา64_7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 146661
>รายชื่อนักเรียน 2/2563 146454
แบบรายงานกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 84.29 KB 146591
รูปแบบข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 146572
TBP วิทย์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 146620
TBP สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.59 KB 146704
TBP อังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 146744
TBP คณิต ม.6 146750
TBP ไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 146574
รูปแบบข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 146759
TBP อังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 146617
TBP วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 146535
TBP คณิต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 146469
TBP ไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 146698
Test blue print ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146688
Test blue print ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 146516
เอกสารแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 102.25 KB 146761
เอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.39 KB 146487
>รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากลิ้งค์ไฟล์ 146527
รูปแบบรายงานการสอนออนไลน์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 98.57 KB 146371
ตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.08 KB 146745
สรุปเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 146676
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146362
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 146414
เอกสารการเปลี่ยนตัวการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 146387
Testblue Print 61 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.6 KB 146564
Testblue Print 61 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 146655
รายชื่อนักเรียน 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 146682
แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 1 เเละ 3 จากกิจการนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 146580
ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 422.54 KB 146646
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 146645
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146486
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146583
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.37 KB 146414
คู่มือประเมินปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 940.45 KB 146738
ชีทติวภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 164528
ชีทติวคณิตศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146390
ชีทติวคณิตศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 147261
ชีทติวสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.64 KB 146624
ชีทติวภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 146568
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 111.69 KB 146805
รายชื่อนักเรียนเทอม 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.81 KB 146454
แบบสรุปการกลั่นกรองเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 146524
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146522
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146603
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 146620
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.32 KB 146485
บันทึกข้อความรายงานการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 35.42 KB 146466
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 22 BYTE 146427
บันทึกข้อความ CAR 4 Word Document ขนาดไฟล์ 37.47 KB 146690
บันทึกข้อความ CAR 3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 146530
แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 149583
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 146430
แบบรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 146583
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 293.67 KB 146676
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 353.89 KB 146419
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 376.98 KB 146484
ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146678
ปกการเยี่ยมบ้านนักเรียน...ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 146671
หน้าปก CAR 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 572.27 KB 146539
หน้าปก CAR 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 90.75 KB 146647
หน้าปก CAR 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 504.43 KB 146581
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 283.98 KB 146716
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 318.77 KB 146342
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 362.59 KB 146688
บันทึกข้อความและปกการออกเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146459
ผลการสอบเข้านักเรียน ม.1 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.9 KB 146456
GPA ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 146509
Gpa ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.56 KB 146380
GPA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.84 KB 146541
GPA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.5 KB 146571
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 847.95 KB 146440
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 151420
สูตรคำณวนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.48 KB 146387
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเขื่อนช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 146347
สูตรคำนวณร้อยละเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.49 KB 146348
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146608
ฟอร์มแผนลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 146544
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.08 KB 146742
ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 146792
ตัวอย่างปกแบบทดสอบวัดผลกลางภาค/ ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 146569
สรุปผลการประเมินภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.62 KB 146657
>กิจกรรมแนะแนว 146446
>แบบวิเคราะห์ข้อสอบ 146663
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.33 KB 146655
สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 741.5 KB 146564
แผนปฏิบัติการรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 422.2 KB 146390
รายชื่อ+ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลาการในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146541
เอกสารโครงสร้างหลักสูตร2560 Word Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB 147928
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน:รายบคลคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 146510
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 146354
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146711
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 528.95 KB 146390
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.11 KB 146600
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146665
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - (แก้ไข) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.5 KB 146626
ผลการประเมินคุณลักษณะ ม.1-6 ปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 286.54 KB 146593
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.5 KB 146779
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.56 KB 146486
ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 (รูปแบบ Power Point) Unkown Document ขนาดไฟล์ 705.13 KB 146490
รายชื่อนักเรียนสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 / 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197 KB 146686
แบบฟร์อมการยืม วก. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146494
ปกแบบบันทึกเฝ้าระวัง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 104.2 KB 146463
แบบสำรวจเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 146493
แบบบันทึกอนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146479
แบบบันทึกการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 151157
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 146411
แบบคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 114.19 KB 146379
แบบขอแก้ 0 , ร , มส Word Document ขนาดไฟล์ 114.81 KB 146614
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.62 KB 146654
คำร้องขอลาออกใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 146615
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.19 KB 146765
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.31 KB 146488
คู่มือวิชาการครู นักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 146688
คู่มืองานวิชากการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 146509
แผนการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 306.85 KB 151987
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 61.62 KB 146729