โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ภาพกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารได้ดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อรณรงค์และกระตุ้นนักเรียนให้เห็นความสำคัญของขวดพลาสติก โดยสามารถนำมาขวดพลาสติกมาแลกของ มีรายละเอียดดังนี้
ขวดพลาสติก 7 ใบ รับดินสอ 1 แท่ง
ขวดพลาสติก 10 ใบ รับปากกา 1 ด้าม
ขวดพลาสติก 15 ใบ รับไข่ 1 ฟอง
สามารถรับแลกของรางวัลได้ในช่วงพักกลางวัน (12.15 - 14.40 น.) รับแลกอย่างไม่จำกัดจำนวน (ครูรินดา พูลสว่างผู้รับผิดชอบโครงการ)
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,16:16   อ่าน 322 ครั้ง