โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ภาพกิจกรรม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 มกราคม 2562 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
สันทนาการจากพี่ staff
นักเรียนจัดทำ mind mapping การจัดการขยะ
นักเรียนนำเสนอการจัดการขยะภายในโรงเรียน
วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2562,08:37   อ่าน 395 ครั้ง