โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนกำแพงศึกษาดูงานโครงการธนาคารออมเงินจากส่ิงของเหลือใช้
โรงเรียนกำแพงศึกษาดูงานโครงการธนาคารออมเงินจากส่ิงของเหลือใช้ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
นักเรียนดูจุดธนาคารออมขวด
ถ่ายภาพรวมนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน
นำนักเรียนไปดูธนาคารออมเงินจากส่ิงของเหลือใช้
นักเรียนอธิบายหลักการทำงานพลังงานจากแสงอาทิตย์
นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเล่าประสบการณ์การดำเนินโครงงานคุณธรรม
นักเรียนโรงเรียนกำแพงศึกษาดูงานโครงการธนาคารออมเงินจากสิ่งของเหลือใช้
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2562,08:44   อ่าน 155 ครั้ง