โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย ผู้เรียนมีคุณธรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวนำเทคโนโลยีและรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นสากล

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,15:34   อ่าน 504 ครั้ง