โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045-655-081
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพชรมน ศิลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : psilachai1@gmail.com
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:51  อ่าน 185 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,17:51   อ่าน 185 ครั้ง